Program nauczania

W pracy edukacyjno - wychowawczej bazujemy na programie Nowi Tropiciele - program edukacji przedszkolnej Beaty Gawrońskiej i Emilii Raczek. Jest on przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym, dostosowany do założeń aktualnej Podstawy programowej wychowania przedszkolnego i zaleceń Ministra Edukacji Narodowej. Program ten w sposób optymalny dopasowuje metody pracy nauczyciela do rozwoju intelektualnego dzieci dzięki ciekawym ćwiczeniom, grom i zabawom.

          
         Tropiciele kładą nacisk na indywidualne podejście do dziecka, a co za tym idzie, pełne dostosowanie planu i zakresu działań do jego charakteru, potrzeb i możliwości. Każde dziecko traktowane jest jako jednostka o konkretnych zaletach i zdolnościach. Każde posiada właściwy sobie potencjał, który odpowiednio rozwijany, zaowocuje

        w przyszłości. Ważne dla nas jest, by osiąganie przez dziecko kolejnych celów

        i etapów edukacyjno-rozwojowych na poziomie intelektualnym, fizycznym, emocjonalnym i duchowym, odbywało się w sposób jak najbardziej dla niego efektywny i motywujący. W konsultacjach z rodzicami zwracamy uwagę zarówno na mocne jak i słabsze strony każdego przedszkolaka. Ideą naszego programu jest kształtowanie nawyków, praca nad charakterem i kształtowanie woli dziecka. Wszystkie działania, które podejmujemy służą integralnemu rozwojowi maluchów. Są one przemyślane i wiążą się z wiedzą na temat rozwoju dziecka. Próbujemy wykorzystać naturalną ciekawość oraz traktowanie przez dzieci nauki jako zabawy,

        a także niesamowitą chłonność wiedzy, którą mają dzieci w wieku przedszkolnym. Dbamy o rozwój ruchowy i edukację muzyczną.

Ważne elementy naszego programu wychowania przedszkolnego stanowią:

  • codzienna, stała praca nad różnymi nawykami
  • poranek, czyli zajęcia na początku dnia, które stymulują najbardziej chłonny od rana umysł dzieci. Polega on na przypomnieniu nawyków, liczeniu dzieci, sprawdzeniu i zaznaczeniu pogody i dnia tygodnia. Podczas poranka wykonujemy różne zestawy ćwiczeń porannych. Taka stymulacja od rana pobudza do działania i przygotowuje do pracy na cały dzień. Wszystkie te elementy są dla dzieci świetną zabawą.
  • tańce i muzyka, które mają niezwykły wpływ na rozwój i emocje dzieci. Uważamy, że warto je wykorzystywać w codziennych działaniach poprzez zajęcia z wykorzystaniem piosenek, zajęć ruchowych przy melodii czy rytmiki.
  • zajęcia plastyczne w naszym przedszkolu, których tematyka wynika z aktualnie realizowanego działu podstawy programowej.
  • język angielski - nie jest tajemnicą, że dzieci z łatwością uczą się języków obcych poprzez zabawę, naukę piosenek i wierszyków.
  • zajęcia logopedyczne - diagnozowanie logopedyczne, prowadzenie zajęć logopedycznych, podejmowanie działań profilaktycznych.
  • religia - organizowana w przedszkolu na wyraźny wniosek rodziców; poprzez katechezę dziecko może bliżej poznawać Boga pracując w podręczniku - Jesteśmy dziećmi Bożymi.
  • oligofrenopedagogika - zajęcia, które nacisk kładą na przywrócenie jak największego rozwoju i sprawności niepełnosprawnego ucznia
  • psychologia - zajęcia mają na celu wsparcie prawidłowego rozwoju dziecka w różnych sferach jego funkcjonowania, harmonizowanie tego rozwoju i wykorzystywanie zauważonego potencjału, który często wyznacza tor dalszych postępów.
  • spacer na świeżym powietrzu przez cały rok

Ogromną zaletą naszego programu jest stały plan dnia. Małe dzieci potrzebują pewności, stałości i poczucia bezpieczeństwa, a dzięki przewidywalnemu przebiegowi dnia te potrzeby są zaspokajane.

Bardzo ważna jest dla nas stała komunikacja z rodzicami. Dlatego każdy opiekun odbierający dziecko otrzymuje krótką informację dotyczącą aktywności dziecka w ciągu dnia.

Nasi partnerzy

Instytucje UE

Gościmy u nas

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
531879Powered by Joomla!®. Designed by: business web hosting indian dedicated reseller Valid XHTML and CSS.

fixmyairandheat.com